verstootte

verbum (verstoten – verstootte – verstoten)

rejeter – renounce, disown

Voorbeeldzin

We moeten het lammetje zelf opvoeden, want het moederschaap verstootte haar bij de geboorte al.

Voorbeelden van het woord in context

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply